ul. Tarnowska 14
61-323 Poznań


TELEFON: 516 272 040

Usługi

Świadczymy również kompleksowe usługi w zakresie:

- kompleksowe wykonywanie, drenaży, systemów odwodnień

- izolacje ścian fundamentowych, izolacje piwnic

- ocieplenie ścian fundamentowych, piwnic

- montaż przydomowych oczyszczalni ścieków

- utwardzanie nawierzchni dróg placów, zagęszczania

- prace wyburzeniowe, rozbiórkowe

- prace ziemne

- kucie betonu młotem oraz koparka

- utrzymanie czystości na drogach

- wykonanie dróg dojazdowych z kruszywa